مدرسه یخ

کلاس آموزش یخنوردی بشرح زیر است:

روزهای کلاس : پنجشنبه و جمعه هر هفته

رزرو 6 جلسه کلاس آموزشی

همراه با 6 جلسه بلیت ورود به مجموعه

هزینه کلاس برای هر نفر 1.500.000 تومان

(اجاره لوازم 6 جلسه 300.000 تومان)

تماس

تماس مستقیم با مدیریت سایت : 09127213381